Opečnata kritina

Strešna kritina mora zadostiti vsaj trem zelo pomembnim dejavnikom, če želimo živeti z resnično kakovostno streho nad glavo. Ti dejavniki so arhitektura objekta, podnebne razmere ter ekonomičnost. Bistvena podnebna dejavnika, ki vplivata na ostrešje in zato tudi na izbiro kritine, sta še sila vetra in obtežba snega.

Glede na uporabo različnih materialov poznamo različne vrste strešnih kritin, katerih lastnosti v kombinaciji z zgoraj omenjenimi dejavniki, ki vplivajo na objekt, odločajo o tem, katera strešna kritina bo za zaščito ostrešja najprimernejša.

Ena starejših in danes najpogosteje uporabljanih kritin za zaščito stanovanjskih objektov, še posebej samostojnih enodružinskih gradenj, je opečnata strešna kritina. Izdelana je iz gline, kar ji zagotavlja njeno kakovost, obstojnost in jo uvršča med ekološka gradiva. Danes so v uporabi predvsem tri vrste opečnih kritin, in sicer bobrovci, opečni zarezniki in korci.