Tag Archives: strešna kritina

Izbira strešne kritine

Izbira strešne kritine je odvisna od številnih dejavnikov. V prvi vrsti velja izpostaviti: naklon strehe, že izdelano ostrešje, podnebne razmere, arhitekturne značilnosti okolja, eventuelne potrebe po vgradnji strešnih oken ter nenazadnje tudi finančne dejavnike. Na trgu obstajajo številni materiali iz katerih je lahko narejena strena kritina kar pomeni, da je tudi razpon cen zelo velik. read more »

Pokritje strehe

Ločimo dve vrsti pokritja strehe: tesnjeno pokritje in odvajalno pokritje. Tesnjeno pokritje streho povsem zatesni in voda nima dostopa pod kritino (ravne strehe in strehe z nizkim naklonom). Odvajalno pokritje pa odvaja vodo od slemena proti kapu (luskasta kritina). Da lahko voda neovirano odteka, je potreben večji naklon strehe. Polagamo jo na leseno podlago, ponavadi read more »

Vrste strešnih kritin

Strešna kritina danes v modernem gradbeništvu tudi v Sloveniji ni več omejena na t. i. lokalne materiale, kot je to bilo značilno v preteklosti. V Sloveniji proizvajamo in uvažamo veliko različnih vrst strešnih kritin: opečno, kovinsko, betonsko, bitumensko, keramično … in anketa je pokazala, da je opečna strešna kritina tista, ki ji najbolj zaupamo. Pri read more »