Vrste strešnih kritin

Strešna kritina danes v modernem gradbeništvu tudi v Sloveniji ni več omejena na t. i. lokalne materiale, kot je to bilo značilno v preteklosti. V Sloveniji proizvajamo in uvažamo veliko različnih vrst strešnih kritin: opečno, kovinsko, betonsko, bitumensko, keramično … in anketa je pokazala, da je opečna strešna kritina tista, ki ji najbolj zaupamo.

Pri izbiri strešne kritine moramo biti pozorni tako na trajnost, odpornost, način vgrajevanja, možnost popravila, naklon strehe, podnebje, kot tudi na to, kako se kritina vklaplja v okolje, ter seveda na ceno. Med pogostejšimi naravnimi in umetnimi materiali, iz katerih je narejena strešna kritina, sodijo žgani izdelki iz gline (opečni strešniki), nežgani izdelki (betonski strešniki, azbestnocementni izdelki), naravni kamen, rastlinski materiali (skodle, deske, slama, trstika …), bitumenski izdelki (strešna lepenka, bitumenski premazi in prevleke, varjeni bitumenski izolacijski trakovi), pločevine različnih materialov (črna, pocinkana, cinkova, bakrena, svinčena), steklo (armirano steklo, steklene prizme) ter plastične mase v obliki folij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *