Sončne elektrarne – energija prihodnosti

Sončna elektrarna je sicer znana besedna zveza, ki pa je marsikdo ne razume povsem dobro. Zato si na začetku poglejmo, kaj pomeni pojem sončna elektrarna. Sončna elektrarna, ki je drugače lahko imenujemo tudi fotonapetostna elektrarna, je vrsta naprave, ki sevanje sonca pretvarja v električni tok, ki je primeren za uporabo v gospodinjstvih. Količina električne energije, ki jo proizvede tovrstna elektrarna, pa je odvisna od njene moči, osončenosti mikrolokacije, naklona, usmeritve strehe, od zunanjih temperatur in še od nekaterih podobnih dejavnikov. Marsikoga seveda zanima, kakšno življenjsko dobo imajo sončne elektrarne.

Njihova življenjska doba je 40 let ali pa celo več. Poleg tega pa proizvajalci fotonapetostnih modulov, ki predstavljajo glavni gradnik tovrstnih elektrarn, zagotavljajo tudi vsaj 25-letno garancijo za delovanje elektrarn.

Omenili smo, da sončne elektrarne za optimalno delovanje potrebujejo tudi primeren naklon strehe. Naklon strehe, ki lahko sploh zagotavlja najvišje energijske izplene, je 30 stopinj. Vendar pa poznamo tudi primere za sončne elektrarne, ki so nameščene v fasade ali pa kar na ravne strehe objektov. Poleg tega moramo omeniti še, da so za namestitev primerne strehe z orientacijo na jug, jugo-vzhod in jugo-zahod. Ko načrtujemo postavitev sončne elektrarne, moramo paziti tudi na to, da t. i. fotonapetostni moduli ne bodo senčeni s strani strešne konstrukcije, dimnikov, zračnikov, dreves in tudi okoliških objektov.

Sonce je torej trajen vir toplotne in svetlobne energije, ki ga premalo izkoriščamo, kljub temu da že dolgo vemo za njegove znane pozitivne učinke. Sončne elektrarne so namreč dober primer iz prakse, kako npr. tovrstno energijo lahko izkoriščamo sebi v prid. So namreč zanesljiv in enostaven vir pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov.

Je pa res, da sončne elektrarne na začetku zahtevajo kar nekaj vložka, toda na dolgi rok se nam to vedno zelo obrestuje in če bi le vedeli, kako, potem bi se tega lotili že veliko prej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *